Author Archives: admin


Brak komentarzy do Nawracający charakter zaburzeń

Analizując wyniki badań autorzy wysuwają wniosek, że odcinek bezzwojowy nie jest miejscem wytwarzania esterazy acetylocholinowej, natomiast drogą nie znanych dotąd mechanizmów może stymulować nadprodukcję tego enzymu w wątrobie (53).

Mimo dokładnych i wielokierunkowych badań patofizjologia zaburzeń czynności jelita w chorobie Hirschsprunga pozostaje nadal niezupełnie rozwiązanym problemem. Wiele pozostaje do wyjaśnienia, aby wytłumaczyć przerywany, okresowo

Read more

Brak komentarzy do Ważna jest technika wykonywania zdjęć

Należy pamiętać o tym, że wypełnienie powietrzem najbardziej obwodowego odcinka jelita wymaga czasu, przeciętnie 6-8 godzin, a nieraz więcej. Jeśli badanie wykonuje się przed upływem tego okresu, to konieczne jest uprzednie ułożenie noworodka w pozycji Trendelenburga na ok. 30 min, a przed wykonaniem zdjęć potrzymanie go głową w dół przez 5-7 min. Czasem lepka smółka przylegająca do ściany odbytnicy nie pozwala na wypełnienie powietrzem najbardziej obwodowego odcinka, dając fałszywy obraz wysokiego zarośnięcia. Również skurcz mięśnia łonowo-odbytniczego podczas ekspozycji może wyprzeć gaz z bańki odbytnicy ku górze, powodując mylną ocenę. Wreszcie obecność przetoki, przez którą wydostaje się treść gazowa, może być przyczyną nieuwidocznienia się końcowego odcinka jelita.

Read more

Brak komentarzy do Zdjęcie rtg sposobem Wangensteena

Rozpoznanie. Zagłębienie odbytowe jest wykształcone w różnym stopniu (ryc. 12- -25). U chłopców z przetoką cewkową można stwierdzić wydobywanie się smółki lub gazów z ujścia cewki, a mocz zawiera elementy jelitowe. Nieraz współistnieją wady krocza pod postacią spodziectwa lub dwudzielnej moszny.

Zdjęcie rtg sposobem Wangensteena- -Rice’a ujawnia rozdętą powietrzem bańkę odbytnicy na wysokości linii kulszowej (I). Badanie cieniujące cewki może uwi- Ryc. 12-25. Krocze noworodka z niewy- dccznić przetokę.

Read more

Brak komentarzy do Niewykształcenie kanału odbytu

Niewykształcenie kanału odbytu jest spowodowane zaburzeniami rozwoju dolnej części stekowego odcinka odbytnicy łub nadmiernym rozrostem i zespoleniem guzków odbytowych.

Zahamowanie ostatniego etapu rozwoju odbytu, rozessania błony stekowej, doprowadza do częściowego lub całkowitego zamknięcia prawidłowo wykształconego kanału odbytu na wysokości zastawek odbytowych.

Read more

Brak komentarzy do Przystępując do badania i leczenia dziecka

Przez ścianę jelita drogą przebicia dostają się do jego wnętrza narzędzia lub gaziki pozostawione przez chirurga w jamie otrzewnej. Ciałem obcym formującym się w przewodzie pokarmowym jest bezoar, który powstaje z włosów lub włókien roślinnych połykanych przez dzieci neuropatyczne i psychicznie niedorozwinięte w ciągu wielu miesięcy i lat (57) (ryc. 10-64). Kamienie kałowe tworzą się w przypadku przewlekłych zaparć. Do ciał obcych należy również zaliczyć kłęby glist.

Read more

Brak komentarzy do U dzieci z okrężnicą olbrzymią

U dzieci z okrężnicą olbrzymią istnieje szczególna predyspozycja do powstania zespołu zatrucia wodą, z uwagi na dużą powierzchnię błony śluzowej, przez którą szybko może się wchłonąć znaczna ilość płynu. Resorpcję zwiększa utrudnienie wydalania wprowadzonego roztworu przez odcinek bezzwojowy i wynikające stąd zwiększone ciśnienie w świetle jelita, wzmagane intensywną perystaltyką. Nasilenie objawów zależy od ilości podanej wody.

Read more

Brak komentarzy do Przesuwająca się treść jelitowa

Przesuwająca się treść jelitowa napotyka spastyczny opór w górnej części odcinka bezzwojowego. Jelito pozbawione śródściennego unerwienia nie ma zdolności tworzenia ani przekazywania fal propulsyjnych, a więc przechodzenie treści jest możliwe tylko pod warunkiem znacznie podwyższonego ciśnienia.

Zaburzenia unerwienia obejmują również zwieracz wewnętrzny odbytu. Stan -achalazji wynika z braku bodźców hamujących, przekazywanych przez włókna beta-adrenergiczne i purynergiczne, przy jednoczesnym pobudzaniu, przekazywanym przez włókna alfa-adrenergiczne i cholinergiczne.

Read more