Przystępując do badania i leczenia dziecka

Brak komentarzy do Przystępując do badania i leczenia dziecka

Przez ścianę jelita drogą przebicia dostają się do jego wnętrza narzędzia lub gaziki pozostawione przez chirurga w jamie otrzewnej. Ciałem obcym formującym się w przewodzie pokarmowym jest bezoar, który powstaje z włosów lub włókien roślinnych połykanych przez dzieci neuropatyczne i psychicznie niedorozwinięte w ciągu wielu miesięcy i lat (57) (ryc. 10-64). Kamienie kałowe tworzą się w przypadku przewlekłych zaparć. Do ciał obcych należy również zaliczyć kłęby glist.

Objawy i rozpoznanie. Przystępując do badania i leczenia dziecka, u którego po-dejrzewamy ciało obce, należy dokładnie zebrać wywiad. Przyjmuje się, że ponad 95% ciał obcych, które dostały się do żołądka, opuszcza przewód pokarmowy drogą naturalną nie powodując żadnych dolegliwości. Zależy to oczywiście od rodzaju

i wielkości połkniętego elementu, wieku dziecka, osobniczych cech przewodu po-karmowego i sposobu przechodzenia przez jelito. Przedmioty długie o ostrych końcach mogą przebić ścianę jelita. Przedmioty duże lub długie zaklinowują się w miejscu zwężeń lub okolicy zgięć. Im dziecko jest młodsze, tym średnica światła przewodu pokarmowego jest mniejsza i tym łatwiej dochodzi do zatkania. Wąskie światło wpustu, odźwiernika i zastawki krętniczo-kątniczej stanowią często przeszkodę nie do pokonania. Piównież zgięcia dwunastnicy i dwunastniczo-czcze są miejscami nie do przebycia dla przedmiotów dużych i długich. Ustawienie się ciała obcego ostrym końcem w kierunku dalszym może stanowić przeszkodę w jego wydalaniu lub przyczynę przedziurawienia jelita.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *